Slup Enigheten

Svensk slup på ca. 65 brt., hjemmehørende i Göteborg.

Onsdag den 22. oktober 1884, var Enigheten på rejse fra Trelleborg til Strömstad, med en fuld last af hvede. Jeg kender ikke vejrliget, eller tidspunktet på døgnet for kollisionen. Men ifølge Öresundsposten og andre svenske medier, blev Enigheten oversejlet af den engelske damper S.S. Dranton*, cirka 3 sømil nordvest til vest af Hvens sydlige fyr, hvorefter det lille skib sank på 15,5 meter vand. Enighetens besætning blev reddet af englænderne og masten som stak et par favne op over vandet, blev kort tid efter fjernet af det svenske Lotsverket. Enigheten blev ført af ejeren og skibet var uassureret.

*En anden kilde skriver S.S. Dragon

Vraget er kendt af de fleste dykkere i Øresundsregionen, under navnet ”Hven vest”. Vi har ikke en håndfast identifikation, som f.eks. en skibsklokke eller andet med skibets navn og jeg er bekendt med, at der tidligere er fundet effekter i vraget, som tyder på at det er ældre end 1884. Men der er også fundet flasker som er tidstypiske for 1870/1880-erne. Og så er der de fakta, at skibstypen, lasten af korn og stedet hvor vraget befinder sig, passer ret præcist med det oplyste omkring Enighetens data og forlis.

Enigheten lå i rigtig mange år som et dykkeværdig mål, især for nye dykkere pga. dybden. Men vraget blev omkring 2019 ødelagt, enten af en uheldig opankring, eller måske har nogen haft bundet fast i vraget i hårdt vejr og rykket det fra hinanden. Før var vraget skroghelt, kun agterenden var faldet sammen, men stævnen stod flot, med det store tværstillede ankerspil på plads. Stævnen ligner i dag et mikadospil og det store ankerspil ligger nu på havbunden, ved siden af vraget. Flere af spanterne i stævnen er trukket op af vraget og den del som i mange år var beskyttet i havbunden, var i efteråret 2019 blottet og uden begroning, ja det lignede næsten nyt tømmer. Kornet kan stadig ses i lastrummet, under mudderet ligger de gyldne kerner endnu og midt i det hele kan man stadig se det nederste af den mast, som Lotsverket i sin tid sprængte af og fjernede.