Skonnert Dannebrog

Dansk skonnert på 46,20 brt., bygget af eg i 1899 af J. Kofoed, Fakse Ladeplads. Skibet var på forlistidspunktet ejet af Peter Julius Sandersen og hjemmehørende i Allinge.

Dramaet udspillede sig cirka 10 sømil syd af Trelleborg og klokken havde netop passeret 4 om morgenen, den 4. april 1915. Dannebrog var dagen før afsejlet fra Rønne, med 3 mands besætning og med en last sten som så ofte før, denne gang ildfaste sten fra Dansk Chamottesten Fabrik, som skulle til Odense. Kaptajnen og kokken var gået til køjs, kaptajnen i sit lukaf helt agter og kokken i stævnen, hvor også matrosen boede. Matrosen som nu stod ved roret og som i mørket så en styrbords lanterne, lidt til styrbord for Dannebrogs kurs. Matrosen holdt kursen, men kort efter så han pludselig bagbords lanterne, fra et skib som viste sig at være den svenske damper Vega. Han afgav faresignal med hornet, hvilket fik kaptajnen til at springe op på dækket og i det samme, ramte Vegas stævn den lille skonnert i styrbords bov. Dannebrog krængede hurtig rundt og tog den sovende kok med sig i dybet, idet skibet sank på blot et par minutter. Det lykkedes derimod de to andre, at springe ombord i damperen inden de to skibe skiltes.

Dannebrog er i dag et fint dykkemål, vraget er ikke ret stort og da det har ligget på havbunden i mere end hundrede år, er det selvfølgelig noget nedbrudt. Alligevel er der meget at se på, agter er hele ruffet faldet af og ligger ved siden af vraget til bagbord, idet vraget hælder 15-20 grader til denne side. Foruden ruffet er en stor del af dækket væk og de ildfaste sten er synlige i det meste af vragets længde, sten med skriften: D.Ch.F. Men selvom dækket er nedbrudt, er skroget helt og lønningen kan følges hele vejen rundt, på nær et par meter fra stævnen i styrbords side, hvor damperen i sin tid ramte. Gennem kollisionshullet er der adgang til det lille lukaf i stævnen, hvor kokken udåndede. Foruden et par køjer på tværs af sejlretningen, er her også en kommode og en lille kakkelovn. Oppe på dækket over lukafet, står ankerspillet og bag dette er en lille luge, som inden kollisionen har været eneste adgang til lukafet. Lige foran spillet sidder det lange bovspryd stadig fast, men det peger nedad, så spidsen stikker ned i sandet foran vraget, på 29 meters dybde.