Skonnert Ada

Skotsk 2-mastet skonnert, bygget i 1848 eller 1843. Skibet var 84 fod langt og 23 fod bredt (ca. 28 m x 7,5 m).

Ada var på rejse fra Königsberg til England med hørfrø, da det den 10. december 1867 grundstødte lidt nord for Nexø. Grundstødningen skyldtes fejlnavigering, som følge af hård vind og usigtbart vejr med snebyger. Da skibet blev konstateret læk, forlod besætningen det i jollen og reddede sig i land med hjælp fra lokale fiskere. Senere gled Ada af grunden, drev nordpå og sank på 40 meter vand ud for Svaneke.

Vraget er i dag meget nedbrudt, bunden af skibet står for sig og man kan se kølsvinet i en del af vragets længde. I stævnen er et af skibets ankre blevet helt omviklet med trawl og garn, i kort afstand herfra ligger begge de store master, som ved bombeslagene er kobberforhudet. Omkring 5 meter ude på vragets bagbord side, ligger begge skibssiderne delvist oven på hinanden og dette er vragets højeste punkt ca. 1½ meter over havbunden, som består af lyst sand.