S.S. Ostmark

Tysk minelægger, som oprindeligt var en fransk færge på 3047 brt. og bygget hos Forges. de Chant. i 1933. Skibet målte 103,50 meter i længden og bredden var 13,72 meter. Da 2. verdenskrig startede, blev en stor del af de franske skibe overhændet til tyskerne mere eller mindre frivilligt, “Cote d´Argent” som skibet dengang hed, blev til Ostmark (søsterskibet “Cote d´Azur” blev til “Elsass” og ligger sunket nord for Røsnæs). Ostmark havde igennem krigen flere forskellige militære funktioner og var til sidst udrustet som minelægger. I krigens sidste måneder havde skibet evakueret flygtninge fra Østpreussen, men om natten den 21. april 1945, hvor skibet sejlede i Kattegat, var kun besætningen på 240 mand ombord. Her blev de ca. kl. 01.00 angrebet af engelske fly og sænket, hvorved 109 tyske søfolk mistede livet.

Vraget står i dag kølret på 42 meter vand, med lidt slagside til styrbord og lodder 10 meter op. Det var broen og forskibet, der blev bombet kraftigst og denne ende af skibet nåede at brændte voldsomt, inden havet til sidst fik overtaget og gjorde en ende på Ostmarks dødskamp. Det er derfor i stævnen og på kommandobroen, at vraget er mest ødelagt. Dog ikke mere, end at man stadigvæk kan se den store styremaskine, i midten af de forreste brovinduer. Broen og bygningen i forlængelse af denne, er nu sunket næsten en etage ned i vraget, således at overkanten af broen nu er i niveau med det øverste dæk. Indvendig er næsten alt aptering enten brændt, eller rådnet væk efter de mange år i havvand, tilbage er nu kun metaldele, kabler m.m.

De bageste 2/3 af skibet er rimelig intakt, fra lige bag broen og helt ned til agterdækket, kan man svømme under dæk, man kan også nøjes med en kortere tur, for der er flere steder faldet plader af skroget, så man både kan svømme igennem på langs og på tværs. Bliver man på øverste dæk, kan man midtskibs se fundamentet med det store hul, hvori skorstenen har stået. Omkring dette hul er der en del luftindtag m.m. til kedel og maskinrum. Bag skorstensfundamentet er der et skylight, forhøjet ca. 1½ meter over dækket, svømmer man ned gennem denne skakt, kan man komme dybt ned i vraget. Flere steder er skottet gennemtæret og dette er en nem genvej, hvis man ønsker sig en tur ned i de mange kahytter. Skakten ender i bunden af vraget, hvor der står nogle meget store elmotorer og en masse elektriske installationer.

Helt nede på agterdækket kan man tydelig se skinnerne, hvor de i sin tid har kørt minerne på og midt på agterdækket står også en kanon. Der er rigtigt mange gode muligheder for at svømme ind i dette vrag, især her nede agter, hvor der er en bred trappe ned i vraget. Hvis man har kontrol over nerverne er dette et spændene sted at gå på opdagelse, der er hentet mange fine ting op fra vraget igennem tiden og med lidt snilde, er man hurtigt en stak tallerkener med det forhadte symbol rigere.