S.S. Ossian

Engelsk last og passager damper, bygget af jern i 1855 med byggenummer 23, hos J.&G. Thomson, Govan. Som nybygget var skibet på 602 brt. og hjemmehørende i Belfast, men efter ejerskifte og en større ombygning i 1865, var skibet herefter ejet af London & Edinburg shipping Co. og hjemmehørende i Leith. Ombygningen betød, at skibet nu var på 721 brt., målte 213 fod i længden og 26,3 fod i bredden. Foruden lasten, kunne skibet medtage et ukendt antal passagerer, af både første, 2. og 3. klasse. Ossian forliste i Kattegat den 24. oktober 1869, på rejse fra København til Newcastle. De præcise omstændigheder omkring ulykken, kender jeg ikke. Men en artikel i en engelsk avis, beskriver nogle måneder senere, at to engelske dampere: Claremont og Ossian er kollideret i Kattegat, hvorefter sidstnævnte sank. Ved Ossians undergang druknede ikke bare 5 af dens egen besætning, men også 6 danske søfolk, som Ossian tidligere på dagen havde reddet op af havet. Så vidt jeg har fået fortalt, fandt Fyr og Vagervæsenet først vraget et par år senere, idet masterne ragede et par meter op over vandet. De udtog masterne ved sprængning, på den dengang ukendte damper og glemte siden alt om vraget ved Store Middelgrund.

Først mange år efter, lykkedes det Åge Jensen at identificere vraget, ved at finde skibets rat med indgraveret navn og byggeår. Det var engang i 1970-erne og siden har et utal af dykkere besøgt vraget, som nu er meget ødelagt og nedbrudt, efter de mange år i det ugæstfrie miljø. Vraget er dog stadig dykkeværdigt, idet dybden bare er 25 meter, bunden er lyst sand og der er altid god sigtbarhed på stedet. Af selve vraget, står nu kun kedel og dampmaskinen op endnu, skibssiderne samt spil og andre store metaldele, ligger i dag ligeså meget under som over sandet. Men her danner vragdelene utallige huler, som bebos af havkatte, taskekrabber og en masse andre dyr, som gør det til en sand fornøjelse at svømme rundt på stedet. Tidligere er vraget også blevet kaldt Express, grundet fund af porcelæn med dette navn påtrykt. London & Edinburg shipping Co. havde et par år forinden et skib ved navn Express, det er derfor sandsynligt at man har suppleret Ossians service, med porcelæn fra dette oplagte skib.

Flere har gennem årene påstået, at der er to vrag oven på hinanden, en fejlvurdering jeg mener må skyldes indtagelse af alkohol, da dybderus jo ikke optræder på denne dybde.

Ossian blev bygget i en serie, på 8 næsten ens sejlførende skruedampere i 1854/1855, her ses søsterskibet Wonga Wonga