S.S. Noord Holland

Hollandsk damper på 408 brt., 57,50 meter lang og 5,40 meter bred, skibet var bygget af jern i 1855, hos Koninklijke Fabriek van Stroom, Amsterdam. Skibet var også hjemmehørende i Amsterdam og var ejet af rederiet Stoom, Schroef-Schogners.

Den 4. november 1858, førte kaptajn Jan Blaad og hans 14 mands besætning Noord Holland ud gennem Stockholms skærgård. Lasten bestod af diverse metalvarer og et ukendt antal passagerer, bestemt for hjemhavnen. Da skibet passerede København den 7. november, skulle det blive sidste gang nogen så noget til den hollandske damper og staklerne ombord. Besætningen har sikkert forberedt sig på en hård rejse, da der blæste en hård kuling allerede op gennem Øresund. Men kun lidt har det hjulpet, for flere meter høje søer og den kolde vind tog livet af dem alle, inden de var nået halvvejs op gennem Kattegat. Det eneste jeg har kunnet finde, som omtaler forliset i de hollandske arkiver, er at damperen Jonge Paul er indsat i ruten Amsterdam – St.Petersborg – Stockholm i januar 1859, idet man anså Noord Holland for at være gået tabt.

Lidt Nord for Lille Middelgrund, hviler nu resterne af den hollandske damper, på bare 30 meter vand. De mange år på havbunden har sat sine tydelige spor, ingen steder står skibssiderne endnu, ja selv spanterne ligger væltet på den hårde sandbund og udvisker konturerne af det, som engang var et elegant formet jern-skibsskrog. Det eneste som lodder mere end en meter op, er de 5 sidestillede kedler og bag dem den særegne dampmaskine, en 2-cylindret boksermotorlignende dampmaskine som jeg aldrig har kunnet finde oplysninger om, selvom jeg har søgt mange relevante steder. Frem mod stævnen er der næsten intet tilbage og bag maskinen er vraget som før beskrevet, en masse jernplader som ligger fladt med havbunden, blandet med spil, pullerter, skibsudrustning og inventar, alt rustet sammen og delvist skjult i sandet.