S.S. Meta

Tysk damper på 126 bruttoregisterton, bygget af jern i 1871 hos Norddeutsche Schiffbau A.G. i Kiel og forsynet med en 2 cylindret dampmaskine på 28 hk. fra Schweffel & Howaldt.

Meta var ejet af rederiet Sartori og Berger, Kiel og kaptajn Truelsen og hans 7 mands besætning, skulle bringe en last sild i tønder fra Marstrand til Lübeck. Det var en meget hård vinter og Kattegat var svær at besejle grundet isen, efter nogen tids sejlads sad de fast i isen ud for Klabeck Banke, lidt nordvest for Varberg. Den 20. januar 1893 måtte besætningen give op, efter at have siddet fast i isen i et par døgn, drivisen pakkede så hårdt omkring det lille skib, at det blev læk og sank på 22 meter vand. Under rømning af det synkende skib, mistede et besætningsmedlem livet, mens de resterende nåede sikkert i land.

I dag står vraget sunket godt ned i sandbunden, hele agterenden og frem til foran kedelen er sammenhængende og lodder et par meter op. Fra foran kedelen og frem til bakkens bagkant, er det som er tilbage blot et rudiment i sandet, hvor kun lugekarmene og en smule af skibssiderne lodder 10-20 cm op. Lidt foran kedelen ligger dog også den store jernstyremaskine, med rattet vendt nedad. Fremme i stævnen lodder vraget mest op, vel omkring 3 meter og her gemmer sig en masse torsk, i det hele taget er der et rigt og varieret dyreliv på vraget. Men sildene fra 1893, er her ingen spor af.