S.S. Kronprinz Wilhelm

Tysk damper bygget i 1915, på Stettiner Oderwerke som nr. 654, skibet var på 1768 brt., 77 meter langt og 11 meter bredt. Efter stabelafløb blev Kronprinz Wilhelm ombygget til ubådsfælde og blev benævnt hilfschiff “K”. Skibet fik i 1917 bl.a. til opgave, at beskytte den tyske fiskeflåde i Kattegat, imod angreb fra de Engelske ubåde. Den 2. november 1917 gik det imidlertid galt, da Kronprinz Wilhelm blev overrumplet og sænket af engelske destroyere. Samtidigt og i timerne efter, sænkedes endvidere 8 tyske trawlere i samme område, det var S.Fi. Emmy, S.Fi. Frankfurt, S.Fi. Frisia I, S.Fi. Julius Wieting, S.Fi. Makrele, S.Fi. Seeadler, S.Fi. Sonne og S.Fi. Walter (alle disse vrag er fundet og identificeret).

Kronprinz Wilhelm brændte voldsomt inden den sank, det kan man også se tydeligt spor af i dag, stævnen er dog hel og næsten intakt. Her står som øverste punkt to 10,5 cm. kanoner og pynter, en i hver side af vraget og alene disse kanoner er et dyk værd, i etagen under kanonerne ligger en del 10,5 cm granater. For at komme derned, er der imellem kanonerne en stor luge man kan svømme ned igennem, fremad i vraget er der resterne af kahytter og bagud fra lugen, ligger der bl.a. en masse af disse granater, i en størrelse der kan få enhver dreng til at gispe. I begge sider er pladerne begyndt at løsne sig fra spanterne, så det varer sikkert ikke mange år, før hele stævnen kollapser under kanonernes vægt (her i 2010, er stævnen meget ødelagt og næsten ikke til at genkende).

Henne mod broen, eller rettere resterne af broen, er vraget meget ødelagt og sammenfaldet. Flere steder kan man se smeltet metal, “dråber” fra blykabler og der er endda koøjer, hvor glas og messing er smeltet. Store jernplader er faldet ned på bunden og danner nu hjem for både torsk og havkatte. Både på dækket og ude på havbunden ligger mange ting, som har siddet inde på broen, i bagbord side ligger 3/4 rat og lidt bag dette, et ituslået kompas.

Agterenden står næsten helt brækket af bag overbygningen og her hvor det ser ud som om vraget ender, ligger en bunke af 10,5 cm. granater. Et stykke ude på bunden i styrbord side, ligger endnu en kanon mellem andet vraggods og fortsætter man ud agter, hæver vraget sig igen og man kan se et stykke dæk og rorkvadranten. Her bagerst i vraget, ligger der en stor vandtank, forvredne rør og jernplader og flere granater. Nogen gange er der så mange havkatte i denne laveste ende af vraget, at jeg undrer mig over at de kan enes. En del torsk, rødspætter og tunger er her også og der er i det hele taget et meget rigt og varieret dyreliv, i vragets laveste ende. Dybden på bunden er 40 meter, vraget er 8 meter højt i stævnen og ca. 3 – 4 meter i agterenden.