S.S. Jacobus Fritzen

Tysk damper med eksnavnene Dalemoor og Ruth, bygget hos W. Doxford & Sons Ltd. Sunderland, i året 1909. Skibet var på 4090 brt., 106 meter lang og 15,50 meter bred og speciel ved det, at skroget er næsten 4 meter bredere under vandlinien – et såkaldt “turretdæk” (tårndæk). Denne konstruktion blev brugt, for at give skibet en større lasteevne og der blev kun bygget relativt få af disse malmtransportere, i starten af 1900- tallet.

Jacobus Fritzen var på vej hjem med jernmalm fra en svensk havn, da Chefen på den russiske ubåd Narodovolets ( D – 2 ) fik den glimrende ide, – set fra en vragdykkers synspunkt – at omdanne skibet til vrag.

Narodovolets afsejlede fra Kronstadt den 23. september 1942, for at patruljere i Østersøens vestlige del og mødte Jacobus Fritzen den 14. oktober sidst på eftermiddagen. Skibet blev hurtigt identificeret som værende Tysk og sænket med en torpedo fra ca. 600 meters afstand. Sænkningen af Jacobus Fritzen var ubådens største succes under krigen, Narodovolets ligger i dag på land og er museumsubåd i Kronstadt.

Vraget ligger på sin bagbord side og man kan se ned i kedelrummet gennem det imponerende hul, som torpedoen lavede den skæbnesvangre dag. Med lidt forsigtighed kan man også svømme derned og se fyrpladserne ved de store kedler, via en smal gang kan man komme bagud i vraget og ind i maskinrummet, hvor der er et væld af manometre og mange andre interessante ting at kigge på.

Lige bag broen kan man se den mægtige skorsten, den sidder på endnu men er næsten i niveau med havbunden og giver et godt indtryk af, hvor meget af vraget der er begravet i ler og sand. Ovenpå vraget kan man svømme inde på svalegangen og se ned gennem koøjerne, til de mange kahytter. Selve broen er faldet noget sammen og øverste etage som har været af træ, mangler helt.

Fremme i stævnen er en platform, som er hævet over dækket. Heri har stået en kanon som er faldet af og som nu ligger ude på havbunden, sammen med nogle kasser granater. Det var almindeligt under krigen, at også civile skibe havde en kanon med til at forsvare sig med. Men som i dette tilfælde, var det ikke sikkert at det hjalp.

Bunddybden er 45 meter og vraget lodder 12 meter op, bunden er af lyst ler og sigten er normalt altid meget god.