S.S. Gutrune

Tysk damper bygget i 1906 hos Irvin´s Shipbuilders & Drydocks Ltd., West Hartlepool, som byggenummer 148. Skibets dimensioner var 97,20 meter i længden og bredden var 13,70 meter, bruttotonnagen var på 3039 ton. Gutrune blev bygget til rederiet Union A.G. Hamborg, som allerede året efter solgte skibet videre til Hamburg-Südamerikanische D.G.

Den 11. oktober 1915, skulle den intetanende besætning føre Gutrune fra Luleå til Hamborg, tungt lastet med jernmalm. Østersøen var på det tidspunkt stadig rimelig fredelig at besejle og besætningen var endnu uvidende om, at ubådschefen Francis Cromie var på hemmelig mission, for at sænke tysk tonnage. Den britiske ubåd E-19 han var chef for, havde noget tid forinden sneget sig gennem Øresund, sammen med andre britiske ubåde, hvorved E-13 var så uheldig at strande ved Saltholm. Men Francis Cromie fik sikkert navigeret sin ubåd i stilling syd for Øland, så tæt på det neutrale Sverige han kunne komme, uden at lægge sig ud med svenskerne. Her ventede han nu til lidt over middag, hvor Gutrune dukkede op og han gav straks signal til skibet, om at stoppe maskinen for at gøre klar til inspektion. Cromie besluttede efter gennemgang af skibets papirer, at Gutrune medførte krigskontrabande og derfor skulle sænkes. Den tyske besætning fik tid at rømme skibet i ro og orden, medbringende lidt håndbagage, alt imens englænderne anbragte sprængstof bagerst i akseltunnelen. Kort efter hørtes et hult drøn og Gutrune begyndte langsomt at synke med agterenden først. Det gik imidlertid for langsomt for englænderne, som begyndte at skyde mod det synkende skib med ubådens dækskanon. Hvor vidt det har bidraget med at få skibet hurtigere til bunds. fortæller historien ikke noget om, men det har helt sikkert været sjovt og adspredende for ubådsbesætningen at få lov at bruge kanonen. I så fald må det have været deres sjoveste dag i krigen, for inden dagen var omme, havde de sendt i alt 4 tyske dampere til bunds og de følgende måneder, endnu tre skibe. Heriblandt den lette krydser Undine, som var det eneste skib de sænkede med torpedoer.

Snart var Gutrune helt væk, men blev fundet igen engang i midten af 1980-erne og siden har mange dykket på vraget. Selv måtte jeg vente i næsten 20 år før det blev min tur, idet vraget ligger lidt langt fra mine hjemlige farvande. Men Gutrune havde alligevel stadig noget jomfrueligt over sig, der var i hvert fald stadig masser af porcelæn med H.S.D.G´s logo påtrykt; et skibsrat med rederiets flag og Hamborgs byflag over kors. Det er jo en ordentlig kasse at svømme rundt på, så man skal have fart på for at nå at se det hele, men vraget er skroghelt og let at navigere på. Stævnen er meget høj og man kan svømme rundt under bakken på kryds og tværs, mellem de mange ruminddelinger og rester af skabe, som nu er rådnet væk. Herfra er der et godt stykke hen til broen, henover de store lastrum som tilsyneladende er tomme, men som endnu rummer jernmalm med så høj vægtfylde, at de kun knapt har kunnet fylde lastrummene halvt op. På broen er der ca. 30 meter dybt, den er styrtet sammen og hele området er et virvar af plader, rør, kabler og meget meget mere. Men et spændende område er det og som altid gemmer lidt, til den som gider rode efter det. Bag broen er der endnu et par lastrum som ikke afviger fra de forreste, men når man når agterenden, er vraget meget ødelagt. Vraget gaber simpelthen i enden og roret og mekanismen til at betjene dette, er sprængt i stykker. Ude på havbunden på omkring 38 meters dybde, kan man finde nogle af de ting som de agterste kahytter har indeholdt, det ligger spredt ud og er garneret med mudder.