S.S. Godfried Bueren

Tysk damper på 4548 brt., 119 meter lang og 16,10 meter bred. Skibet blev bygget hos W. Doxford & Sons i 1911, for rederiet “Norwegian, African & Australian Line” og var hjemmehørende i Tønsberg, under navnet Atna. Den 4. april 1925 blev skibet solgt til Schulte & Bruns i Emden og fik navnet Godfried Bueren. Dette navn beholdt skibet, selvom det i oktober 1929 overgik til rederiet Atlas Reed A.G.

Godfried Bueren havde flere transporter til både Danmark og Norge, ved 2. verdenskrigs begyndelse. Hvad skibet var beskæftiget med den skæbnesvangre dag, er det ikke lykkedes mig at finde ud af, men den 18. januar 1941 påsejlede det en mine og sank.

Selvom vraget i dag ligger meget langt fra land, er der bare 12-13 meter dybt. Det er selvfølgelig blevet nedsprængt, men man kan på sonaren tydeligt se omridset af et skib på bunden, hele vejen rundt. Det er altså ikke bare en rodebunke af efterladt skrot, men man kan på bunden svømme langs spanterne, som mange steder rager 3-4 meter op. Inde i vragområdet, ligger selvfølgelig en masse jernplader, spanter, rør og maskindele men med en hård sandbund omkring vraget, er sigten rigtig god og her er masser af lys. Der er dog så mange “grotter”- også under bundniveau, at en lygte ikke kan undværes. Et mylder af fisk og andre dyr lever her i oasen, langt fra fiskernes garn og pirke, i den spiselige ende kan nævnes torsk, men også både taskekrabber og hummere. Herudover er der fjæsing og fladfisk omkring vraget og inde mellem pladerne, er der et mylder af farverige fisk, som giver dykket en nærmest akvarieagtig oplevelse. De som i sin tid sprængte vraget ned, har ikke fået alt messing med sig, her i foråret 2015 fik vi bevis på dette, idet der blev fundet en kraftig messingplade fra styremaskinen, med en masse inskription på.