S.S. Fritz Hugo Stinnes 5

Tysk damper, bygget i 1910 på Flensburger Schiffbau gesellschaft som nr. 297. Skibet var på 1488 brt. og målte 74,26 i længden. Det relativt nye skib var på rejse fra Luleå til Hamborg med en last jernmalm, da det den 20. november 1916 sprang læk i meget hårdt vejr og sank. At det gik så galt, skyldtes delvist en kedeleksplosion, for uden maskinkraft mistede skibet hurtigt sin manøvreevne og tumlede derfor omkring på må og få, i de høje bølger. Hvordan det hele gik for sig ved jeg ikke præcist, men dagen efter forliset indkom Bornholmerfærgen Hammershus til Rønne, medbringende en overlevende som man havde samlet op på havet. Senere inddrev også en båd med 5 mand i på kysten, flere af dem afgået ved døden, den resterende besætning formodes omkommet, da de ved søforhøret endnu ikke var dukket op.

Vraget står kølret og meget dybt i den bløde bund, der er i det meste af skibets længde, ikke mere end én meter fra lønningen og ned til havbunden, hvor der er 47 meter dybt. Broen derimod tårner sig op og kommer man forfra er det et flot syn, da vraget her er meget intakt. I styrbord side er skorsten og brovingen faldet ned og spærrer døren ind til broen, længere agter er der et par døre mere, men de er lukkede og af en meget kraftig kvalitet.

I bagbord side derimod, er forreste dør åben og indgang til skibets telegrafrum, her kan man ligge og kigge på de mange instrumenter, ved siden af er der et toilet. Svømmer man længere agterud i vraget – forbi maskinskylightet – er første dør 1. styrmandens kahyt, anden dør er maskinmesterens kahyt og herfra går en dør ind til en gang, hvorfra man kan komme ind i messen, ned til maskinen og bagud, ud på dækket. Herude står et stort jernrat og tilsyneladende er skibet sunket med denne ende først, for omkring og bag rattet, ligger en stor bunke hårdt ler, flere kubikmeter. Jeg forestiller mig at skibet i sin tid har stået og “gravet” i bunden inden det sank helt.

Ude under bakken er der også mulighed for at svømme ind, et stykke inde i styrbord side har man lanternerummet på venstre hånd, her kan man stadig se de halvt borttærede lanterner, de er nemlig af jern eller zink, ellers var de nok også blevet fjernet.