S.S. Frisenberg

Tysk dampskib bygget i 1903, på Flensburger Schiffbau Gesellschaft som byggenummer 227. Skibet var 74,88 meter langt og på 1553 brt., det blev bygget til A.G. Chinesische Küstenfahrt og fik først navnet Helene Menzell, senere Ivo, så navnene Bochum og Midgard, men til sidst Frisenberg.

Den engelske undervandsbåd “E 19” var på raid i Østersøen og havde allerede i løbet af efteråret 1915, sænket flere tyske skibe. Den 4. december blev der så Frisenbegs tur. Selvom man på “E 19” havde dårlige erfaringer med torpedoer, som ikke detonerede når de ramte, affyrede man nu alligevel 2 styk med få sekunders mellemrum. Effekten udeblev også denne gang og da man var sikker på at have ramt, mistede man tilliden til torpedoerne, dykkede ud og gav det dødsdømte skib et skud for boven, med dækskanonen. Skibet stoppede og besætningen fik lov at forlade det, alt imens de engelske marinere anbragte sprængladninger flere steder. Flere af de tyske søfolk, havde faktisk hørt bump mod skibssiden, kort før ubåden dukkede op. Dette havde de næppe haft mulighed for at fortælle om i redningsbåden, såfremt en af torpedoerne havde virket. Det må vist være det man kalder held i uheld.

Vraget ligger nu på bagbords side og er de fleste steder faldet noget sammen, agterenden er mest intakt og også det højeste sted på vraget. Fremme ved maskine og ved brobygning er der et virvar af sammenfaldne og forvredne jernplader, kobberrør samt ubestemmelige dele der gør vraget lidt uoverskueligt, men i dette rod er der også mange fine ting at finde, hvis man ikke er bange for at få lidt mudder på handskerne. Ved lastrummene foran broen er siderne faldet helt sammen og først helt ude i stævnen rager vraget igen op. Også her er der stadig meget at rode i og fund af inventar og smånips er mulige, selvom det meste er endevendt mange gange af flittige dykkere.

Desværre ligger vraget helt ude på Krigers Flak, for ellers er det et fint og ukompliceret vrag for begyndere, hvor bunddybden kun er 20 meter. Bunden består af fint lyst sand og sigten er som regel altid god.

Maleri fra 1908, Helene Menzell indtager lods i Antwerpen