S.S. Frederiksholm

Frederiksholm var en dansk sandsuger, bygget i 1907 på Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft som nummer 67, skibet målte 349 brt. og var 48,50 meter lang og 8,50 meter bred. Frederiksholm var ejet af Frederiksholms Tegl & Kalkværker og blev sidst observeret fra Thunø fredag den 14. december 1917, hvor skibet var i færd med at indpumpe sand til teglværket i København. Den 16. december, indbragte en Hundestedfisker et lig siddende i en redningskrans, som han havde fundet på havet ud for Rågeleje. Det viste sig at være liget af Søren Weng, en matros der havde været forhyret på Frederiksholm og man konkluderede herefter, at Frederiksholm måtte være sunket. Det blev aldrig klarlagt om der var tale om et krigsforlis, en minesprængning kunne jo være en mulighed, idet det var midt under den første verdenskrig. Forliset kunne selvfølgelig også skyldes andre ting, men selvom det var vinter, var vejret mildt og roligt i dagene omkring Frederiksholms forsvinden. I alt 8 mand omkom.

Vraget er i dag faldet noget sammen, det er dog muligt at følge skibets konturer hele vejen rundt. I agterenden er vraget 3-4 meter højt og den store kedel er meget iøjenfaldende. Noget særligt her er, at maskinen er placeret foran kedelen, formentlig fordi maskinen også har været anvendt til at drive noget pumpegrej, i forbindelse med sandsugning. I stævnen er vraget lidt mere uoverskueligt, selvom det også her lodder 3-4 meter op. Lastrummene er tomme, så sandet som skulle have været til København, må i løbet af årene være skyllet ud med strømmen, efter at skibssiderne de fleste steder er væltet. Mange steder står nu kun spanterne op og de lange kraftige sugerør, ligger ved siden af maskinen i bagbord side og i lastrummene. Der er som regel god sigt på stedet og der er altid et rigt dyreliv, dybde på havbunden er kun 22 meter.