S.S. Feodosia

Tysk damper på 3253 brt., bygget på A.G. Neptun i Rostock som nummer 373, i 1922. Skibet målte lige knap 103 meter i længden og var 14,73 meter bredt. Feodosia blev bygget til Hamburg – Americanische Packetfahrt A.G. og virkede mange år i dette rederi, men blev fra 2. verdenskrigs start anvendt til transport af krigsmateriel, først med kodenavn Transport “R 44”.

I krigens sidste måneder, blev der transporteret både flygtninge og krigsmateriel fra Østpreussen, over Østersøen og i første omgang vestpå. Flygtningestrømmen fortsatte op gennem Øresund og bælterne til Danmark og dagligt ankom skibe, til både København, Århus og flere andre danske havne. Mange af skibene var frem og tilbage flere gange, så danske skoler, sportshaller og hospitaler, var efterhånden fyldt til bristepunktet med tyske flygtninge. Imens omrokerede de tyske tropper og fyldte nu mange af de store flygtningeskibe med krigsmateriel, angiveligt i et forsøg på at trække sig tilbage til Norge og føre krigen videre herfra. Dette var i et noget naivt håb om, at krigslykken ville vende til Tysklands fordel og Feodosia var på netop sådan en transport fra Århus til Oslo, natten mellem den 4. og 5. april, 1945.

Først på aftenen den 4. var 58. Sqdn. affløjet fra Stornoway mod Kattegat, for at hindre den tyske trafik nordpå. Klokken 23.25 noterede flightlieutenant McFadyen, at man havde opnået radarkontakt med et skib og man affyrede derfor 2 lysbomber. To mindre skibe viste sig på havet under flyene, men mens man vurderede situationen, blev flyene beskudt af et skib som befandt sig udenfor det oplyste område. Endnu et par lysbomber blev fyret af og i lysskæret fra disse, tonede Feodosia samt 3 mindre ledsagefartøjer frem. Angrebet blev straks sat ind og kl. 00.15 slap man 6 styk 500 punds bomber, hvoraf mindst én ramte Feodosia lige foran broen. Større og mindre dele af skibet, blev slynget højt op i luften og man kunne mærke lufttrykket fra eksplosionerne, helt oppe i flyene. Da man cirka 10 minutter efter affyrede endnu et par lysbomber, var der kun røg og en oliepøl tilbage hvor Feodosia havde været. Skibet var sunket, i samme øjeblik bomberne var detoneret.

Jeg har desværre kun dykket på vraget i meget dårlig sigt, men kunne da konstatere, at det ligger med cirka 45 grader slagside til bagbord. Agtermasten står stadig højt op i vandet og jeg husker, at første gang jeg var på vej ned mod vraget, var masten det første jeg fik øje på i det klare vand under mig. Min begejstring svandt dog hurtigt ind, da jeg landede på agterdækket i cirka én meter sigt. Hele mit dyk foregik her på disse 10×10 meter, som jeg dengang troede var skibets bro, idet der står et stort rat og ligger en masse andre ting, som ledte min bevidsthed i den retning. Ved senere dyk, skulle det dog vise sig at jeg havde været 50 meter fra, hvor jeg troede jeg havde været. Selve broen er mere ødelagt og alt foran denne, er bare en bunke forvredne jernplader. Nede i lastrummet foran broen, ligger en masse krigsmateriel som har klaret bombeangrebet rimelig uskadt. For eksempel miniubåde af typen Marder, som ligner 2 torpedoer ovenpå hinanden, men hvor der sidder en mand i den øverste med en rund glaskuppel over sig, hvorfra han kan affyre den nederste, som er en egentlig torpedo. Der ligger en del glaskupler for sig og torpedoer for sig, så om de alle har været samlet og klar til brug, eller om der også er reservedele er jeg ikke sikker på.

Bunddybden er lige 50 meter, men vraget rager omkring 10 meter op i hele længden. Der er stadig meget at udforske og jeg ser frem imod at opleve Feodosia i bedre sigt, også i håb om at bidrage med en bedre beskrivelse her.