S.S. Constanza

Svensk damper på 1613 brt. bygget 1890 hos W.B. Thompson & Co. Dundee, under navnet Garnet, skibet var 78,69 meter langt og 11,05 meter bredt.

Constanza var den 19. oktober 1919, på vej fra Bougie i Spanien til Göteborg, med en last af frugt, kork, vin og tobak. Da skibet havde rundet Skagen og signalerede til lodsstationen her, omkring mulighederne for at fortsætte til Göteborg, svarede lodsstationen tilbage, at dette ikke var muligt på grund af et nyligt opdaget minefelt. Dette signal er formentlig ikke modtaget ombord på Constanza, som fortsatte rejsen indtil de påsejlede en mine, omtrent 15 sømil nordvest for Vinga. Constanca sank på mindre end et kvarter, men af besætningen som bestod af 20 mand samt 2 passagerer, omkom kun 2. maskinmester og en fyrbøder. Skibets mægtige dampmaskine, som kan ses ned gennem de ødelagte skylights, er væltet ca. 30 grader til bagbord. Dette tyder på, at minen er detoneret under skibets maskinrum, hvor de to døde formentlig har opholdt sig, i færd med at passe deres arbejde.

Constanza har en meget lang og høj bak, hvor man kan svømme under dæk i to etager, igennem skibets forreste tredjedel. Fra bakken og bagud i vraget, er der åbent og det ser ud som om vraget er knækket her. Her hænger en del trawl fast og et stort spil som har stået oppe på bakken, er faldet bagud og gået delvis gennem dækket. Svømmer man blot 12 – 15 meter bagud herfra, kommer broens forkant til syne, det meste af broen er styrtet sammen og ligger dels i forreste lastrum og dels ude på havbunden, fremme ved forkanten står den store styremaskine nu alene tilbage. Bag broen kan man flere steder se døre og åbninger i dækket, men det hele er meget besværet af trawl og monofilgarn, som hænger alle vegne. Bunddybden er 42 meter, på dækket i stævnen er der 33 meter og omkring broen ca. 35 meter dybt. Lastrummene er de fleste steder tomme, men flere steder ligger der bunker af vinflasker.