S.S. Colberg

Tysk damper på 213 brt., bygget på Vulkan A.G. i Stettin i året 1881, som byggenummer 101, skibet var 38,0 meter langt og 5,95 meter bredt.

Colberg afsejlede 7. marts 1917 fra Göteborg i ballast og meldtes herefter borteblevet. Men da vraget er fuldt lastet med kulbriketter mærket EFCO som er fremstillet i Tyskland, må skibet ubemærket (?) have indtaget last her og er afsejlet på sin sidste og skæbnesvangre rejse, uden at dette blev registreret nogen steder. Men det var jo midt under den 1. verdenskrig, så skibet kan have sejlet kontrabande under andet nationalitetsflag, hvilket ikke var unormalt i de år. Det er også muligt at rederiets og/eller myndighedernes arkiver simpelthen er gået tabt under krigen, eller det efterfølgende kaos.

Vraget står i dag kølret, ude på havbunden er der 46 meter dybt og på broområdet er der omkring 42 meter. Begyndende sammenfald præger hele vraget, men det fremstår alligevel sammenhængende og let at finde rundt på. Noget af broen er trawlet af og er stadig pakket ind i trawlet, som fiskeren har ladet gå til bunds nogle meter fra vragets bagbords side. Her strækker det sig nu 5-6 meter op mod overfladen, men udgør ingen fare for hverken fisk eller dykkere, da det er helt overgroet. Man kan svømme ned i maskinrummet bag broen og herfra er der adgang til et par kahytter i hver side. Mudderet ligger højt, men vi har da gravet flere fine ting frem, her i beboelsesområdet.