S.S. Cimbria

Dette danske dampskib var bygget i 1905 i Leight, England som trawler, under navnet Njall. Skibet blev i 1911 solgt til A. Prior København og efter ombygning til cementfragt navngivet Cimbria. Den 28. juli 1933 var Cimbria som så ofte før, på rejse fra Ålborg til København med cement. Der blæste allerede da de kom ud i åbent vand, men blæsten blev til hård kuling og da de passerede Anholt hen under aftenen, var kulingen blevet til storm. Hvad der helt præcis skete ved vi ikke, men Cimbria forsvandt i løbet af aftenen i Kattegats bølger, kun efterladende sig nogle få spor. Lidt vraggods drev i land på Nordsjællands kyst og nogle dage efter, fandt man nær Halmstad en flaskepost med en seddel, hvorpå der stod: Cimbria sunket den 28. aften; omkring 56 1/4 n.b. og 11½ øst, E. Andersen. De seks besætningsmedlemmer og styrmandens kone som var med “for fornøjelsens skyld”, var alle fulgt med skibet i den våde grav og kun styrmand Andersens lig blev senere fundet og begravet.

Vraget er lille, kun 28 meter langt og 5,5 meter bredt, man kan alligevel godt bruge noget tid på vraget, da her er flere steder man kan svømme ind. Der ligger også en masse vraggods omkring vraget og da der altid er et mylder af fisk og andre dyr, er der nok at kigge på. Det er i øvrigt sjovt at iagttage at skibet er lastet med cement i sække, der står nemlig i fragtpapirerne at lasten var cement i løs tilstand. Forklaringen er nok den, at de har lagt cementsække over den løse cement, for at holde på det og dermed undgå at lasten forskubber sig.

Dybden er kun 28 meter til havbunden og vraget lodder 3-4 meter op, der er som regel god sigt på vraget.

Flasken og sedlen med den triste besked, svære ord at skrive.