S.S. Christina

Dansk dampskib på 192 brt., bygget af jern i Göteborg, i 1877.

Christina var hjemmehørende i København og det var ejeren J. Schmidt selv, der 13. januar 1893 førte skibet ud af Marstrand havn med kurs mod Lübeck, med knap 2000 kasser sild. Det var bidende koldt og isflagerne dunkede mod skibets sider, allerede i det nordlige Kattegat. Da de nærmede sig Anholt Øster rev, var isen begyndt at pakke og de passerede flere skibe som allerede sad fast i isen. De zig-zag-ede sig igennem, holdt godt udkig og sejlede med forsigtighed, men tværs af Hallands Väderö mødte de fast is og selvom de ved hjælp af frem og bak-manøvrer avancerede en tid, sad de til sidst uhjælpeligt fast. Man lossede lasten ud på isen, for at få skibet til at ligge lettere i vandet og for på den måde at mindske isens pres på skroget. Alligevel sprang Christina læk den 16. januar og besætningen på 9 mand, blev samlet op af den tyske damper Italia af Hamborg. Selvom Italia var meget større og havde kraftigere maskine, måtte Christinas besætning alligevel tilbringe lang tid ombord i den tyske damper. De kom til at opleve, at blive skubbet frem og tilbage af isen i hele 3 uger, imellem Skagerrak og Øresund, før de endelig anløb Helsingør. Den 25. januar blev det konstateret, at Christina var forsvundet og ved søforhøret i marts 1893, kunne man endegyldigt fastslå at skibet var sunket.

I dag er der ikke meget tilbage af vraget og man skal være meget grundig med ekkoloddet, inden man smider sin markeringsbøje. Kun maskinen og kedlen lodder 1½ – 2 meter op og det er et område på kun 4 x 5 meter, resten af vraget er kollapset helt og ligger nu spredt på 30 meters dybde. Fra kedlen og frem mod stævnen, kan man følge rækken af jernspanter i sandet, men overalt i og omkring vraget, ligger jernpladerne som tidligere dannede skibets skrog. Agter for maskinen er der faktisk ingenting tilbage, heller ikke propellen. Imellem vragdelene har der tidligere været mange fine ting at finde, i dag er der hverken koøjer eller porcelæn tilbage, men vraget er rig på havkatte, store tunger og rødspætter.