S.S. Artus Hof

Artus Hof var en tysk damper på 728 brt., bygget hos J.G.Lawrie, Port Glasgow i 1873 og var hjemmehørende i Danzig. Skibets mål var 58,69 meter i længden og 8,16 i bredden.

Tungt lastet med stenkul fra Blyth i England og på vej mod hjemhavnen, steamede Artus Hof af sted over Nordsøen, Skagerak og rundede Skagens gren den 17. juni 1899, omkring klokken 22.00. Kort efter at have passeret Skagen fyr, sejlede de gennem flere tågebanker og efterhånden som de kom længere sydpå blev tågen meget tæt, Kaptajn Wilke reducerede derfor skibets fart til “langsom”. Lidt over midnat, hørtes dampfløjten fra et andet skib, uden at hverken retning eller afstand kunne bestemmes og bare 15 minutter efter, fandt kollisionen sted. Begge skibe blev svært beskadiget ved sammenstødet. Artus Hof sank hurtigt, men det andet skib som viste sig at være den engelske damper Mauritius, holdt sig flydende og fik ved hjælp af redningsbåden, bjærget 8 af det tyske skibs besætning på i alt 18 mand. Snart konstateredes det, at også den engelske damper var ved at synke. Hele stævnen var knækket og i bagbord side fossede vandet ind, man satte derfor straks kursen mod Frederikshavn og lænsede med alt man havde af pumper. Mauritius fik udbedret skaderne i Frederikshavn, det fremgår ikke af søforhøret hvem som fik skylden for sammenstødet og ligene af de 10 tyske søfolk blev aldrig fundet, – det vil sige, mindst én af dem kan ses som skelet, i vragets agterende.

Foruden skelettet af en afdød sømand, er der masser af andre seværdige detaljer på vraget. Agterenden er meget sammenfaldet og mudret, den står også dybt i havbunden og her er sigten aldrig særlig god, her er 32 meter dybt og der er 33 – 34 meter på havbunden. Stævnen derimod, står højt op i vandet og selvom der er gennemtæringer mange steder, er den rimelig intakt. Her på vragets højeste sted, er der kun omkring 28 meter dybt og altid masser af torsk og sej, som svømmer omkring.