S.Fi. Senator Refardt

Tysk damptrawler, bygget i 1906 på Stettiner Oderwerke som byggenummer 572, under navnet “Diana”. Ejeren A. Fussing i Hamborg, solgte skibet i februar 1908 og efter at være blevet omregistreret i Cuxhaven, fik skibet nu navnet Senator Refardt. Skibet var på 231 brt., 36,83 meter langt og 6,76 meter bredt.

Den 10. august 1914, få dage efter 1.verdenskrigs udbrud, blev Senator Refardt indkaldt til at gøre tjeneste for Kejserlige Marine. Hvor vidt dette stadigt var gældende 15. april 1918 ved jeg ikke, men skibet var denne dag ude og trawle torsk i Kattegat, da det pludselig og uden forvarsel blev beskudt af Engelske destroyere.

Der var en del beskydning af Tyske fiskeskibe i Kattegat hele den morgen og man hørte både fra Sverige og Danmark, de hundreder af kanonskud fra havet. Mange troede længe det var torden, indtil tyske trawlere anløb havne på Sveriges vestkyst og berettede hvad der var sket. Da tågen og krudtrøgen lettede ud på formiddagen, lå 10 af trawlerne på havets bund. Senator Refardt´s skæbne blev bestemt af HMS Petard, hvis kanoner igen og igen hamrede granater ind i skroget, på det forsvarsløse skib. Alle Tyske søfolk slap mirakuløst fra angrebet, skibet brød hurtigt i brand og besætningen fik kun med nød og næppe sat den ene redningsbåd i vandet. Der var ikke meget plads til de tolv mand, men efter et par timer blev de samlet op af en anden Engelsk destroyers besætning, ført til England og interneret her til krigens slutning.

Man har ikke svømmet længe rundt på vraget, før man kan se spor af de mange træffere. Selvom vraget er fuld af mudder og begroet med søanemoner, ser man tydelig de karakteristiske huller efter projektiler og granater overalt, hvor jernpladen på bagsiden er flået op og hullet ligner en blomst. Hele broen er væk, formentlig brændt ned inden skibet sank, kun stævnen er nogenlunde intakt og dette er som regel det første man ser af vraget, da det er den som rager højest op (det mest naturlige sted at binde fast). Vraget står nemlig med hækken helt begravet i havbunden på 42 meter vand, mens dækket skråner opad, så stævnen står omkring 33 meter under overfladen.

Jeg har et ganske særligt forhold til netop dette vrag, det var nemlig en af de første gange jeg dykkede på et “jomfruvrag” og jeg var endda så heldig, at jeg fandt skibsklokken med navnet “DIANA” støbt i. Dette skabte nogen forvirring, for selvom jeg havde efterretninger om hele to forlis af skibe med dette navn i Kattegat, var der flere forhold omkring disse skibe, der ikke passede med dette vrag. Det var først nogle år efter, i forbindelse med identifikation af en anden trawler som blev sænket samme dag, at navnet Senator Refardt dukkede op og i samme forbindelse også eksnavnet Diana.

End ikke skibsklokken gik ram forbi den skæbnesvangre morgen, toppen er skudt af og der er to skudhuller i siden på størrelse med en to-krone.