Pram Göteborg

Svensk depotpram, bygget på Karlskronaværftet som linjeskib med to kanondæk i 1784, under navnet Äran. Som linjeskib var skibet 49,6 meter langt og 13,6 meter bredt og bevæbningen bestod af 62 kanoner. I 1839 blev skibet bygget om, til nu at være en 46 kanoners fregat, for igen i 1862 at blive afrigget og omdannet til depotpram for den svenske marine. Indholdet var fortrinsvis kul, men også diverse skibsudrustning og proviant. Göteborg var bemandet og lå opankret ved Flinterenden, lidt øst for Saltholm.

I starten af februar 1880, udbrød der brand ombord. Besætningen blev evakueret, da branden var for omfattende til at en slukning var mulig, så efter at prammen blev forladt, udbrændte den totalt og sank på 12 meter vand, nær Flinterenden.

Vraget er i dag meget nedbrudt, flere af de opstikkende spanter er forkullede og overalt er vraget bevokset af sukkertang. Inde i vraget ligger der 12-15 jernkanoner, men de ligger tilfældigt placeret og ikke som de ville ligge i et funktionsdueligt skib. De er også af en type, som har været forældet i 1880 og må derfor have været anvendt som ballast. Det var meget almindeligt at anvende udtjente kanoner som ballast, i de gamle træskibe.

Under mudderet ligger noget meget kraftigt hampereb, hiver man det frem ser det temmelig velbevaret ud, imponerende at det har holdt sig så godt. Omkring år 2000 var der også en meget stor kobber gryde, eller kar af en slags, men den har jeg ikke siden kunnet genfinde.