Pram Äran

Äran blev bygget i 1902 som panserkrydser, på Lindholmens Verkstad, til den Kongelige Svenske Marine. Det svært armerede skib var 89,70 meter langt og 15,02 meter bredt, skibet var som benævnelsen røber, pansret i både sider og dæk. I 1942 var den stolte kriger imidlertid så forældet, at den blev udskrevet af den svenske marine. I 1945 blev det udrangerede skib brugt af flyvevåbenet, som obervationspost og i 1947, blev Äran overtaget af Sjöfartsvärket. Hvad Sjöfartsvärket har brugt skibet til ved jeg ikke, men i 1952 blev det gamle krigsskib skåret ned og fik støbt betondæk på Karlskronas Marinevärkstader. Skibet var nu blot en stor pram.

Den 1. november 1968, sank Äran under bugsering i Kattegat, sydvest for Falkenberg på 33 meter vand.

Når man svømmer rundt på vraget i dag, er der mere beton end stål at se. Flere steder er der rum og gange under dæk, ja nærmest en hel labyrint og dette er tydeligvis skjulested for utallige torsk. Noget stål må der dog være under betonen, for et bjærgnings-konsortie har ved flere lejligheder de senere år, søgt tilladelse til at sprænge og skrotbjærge vraget. Ansøgeren anfører at pansringen i skibets vandlinie, angiveligt skulle være meget kraftig og lavet af stål af en så høj kvalitet, at projektet ville være meget lønsomt. Ansøgningen er i begge tilfælde blevet afslået.