ORDFORKLARING

StyrbordHøjre side af skibet.
BagbordVenstre side af skibet.
S.S.Steam Ship = Dampskib.
S.M.S.Seine Majestäts Schiff.
S.Fi.Steam Fisher = Dampdrevet Fiskeskib.
M.Sk.Motorskonnert.
StævnEr faktisk benævnelsen for begge ender af et skib, men bruges oftest om forreste ende.
AgterBagerste ende på et skib.
TrawlerEt fiskeskib der trækker nettet efter sig.
BakBakken er den forhøjning i skibets stævn, som dels gør at skibet ikke bliver overskyllet i hårdt vejr og dels bruges som beboelse for matroser.
DekoDekompression er benævnelsen for den trinvise opstigning, som gør at man ikke får dykkersyge, jo længere og dybere dyk, des længere dekotid.
BroenEr det sted skibet primært styres fra, ofte hævet over beboelsesdelen og bredere end denne ved de såkaldte brovinger, så navigatøren kan se ned langs skibssiden.
SkylightOvenlysvindue oftest til maskinrummet.
Brt.Brutto register tons, en måleenhed der er international, 1 brt. svarer til 100 Engelske kubikfod = 2,83 kubikmeter, det mål der angiver skibets bruttotonnage er alle aflukkelige rum.
Nrt.Netto register tons, måleenheden er den samme, men her er der kun tale om skibets lastrum.
DødvægtAngiver skibets lasteevne. (Tons á 1000 kg.)
Depl. ton.Deplacementet er vægten af den mængde vand skibet fortrænger, man måler krigsskibe på denne måde, da de jo ikke har noget “rumindhold” som et fragtskib.