M.Sk. Margit

Dansk motorskonnert på 58 brt. bygget i 1894 af egetræ og på forlistidspunktet hjemmehørende i Bogø.

Margit var afsejlet den 31. januar 1930 fra Egernsund, med en last af 112 ton mursten som skulle til København. Vejret var klart og der var ikke meget vind, men høj dønning og skibet arbejdede derfor noget i søen. Omkring midnat, da man befandt sig godt 10 sømil østsydøst af Stevns fyr, begyndte motoren at gå ujævnt. Ved nærmere eftersyn, viste det sig at vandet stod et godt stykke op i maskinrummet og delvist dækkede svinghjulet og krumtappen. Håndpumpen blev straks sat i gang, men kort efter gik motoren i stå og selvom man arbejdede uafladeligt med håndpumpen, begyndte forskibet at synke og besætningen gik derfor i jollen. Margit sank straks efter at være blevet forladt og besætningen kunne nu holde varmen natten igennem, ved at ro. Efter endte strabadser, kunne besætningen 6.30 efterfølgende morgen, gå i land ved Nordfeldt på Møn.

Ved søforhøret konkluderedes det, at det tungt lastede skib havde arbejdet sig læk, i de svære dønninger.

Vraget af Margit hviler nu på 25 meter vand, meget tæt på det sted hvad angår afstand og pejling til Stevns fyr, som skibsføreren oplyste efter forliset i 1930. Hele skibets skrog har givet efter for murstenenes vægt, ved anslaget mod den hårde sandbund. Store dele af skibssiderne er knækket af og ligger ved siden af murstensbunken, som er 4 meter høj og selvom stenene selvfølgelig flere steder er raslet ned, ligger de fleste som var de lige blevet stablet. Helt agter står den lille glødehovedmotor, som i sin tid var den eneste som druknede ved forliset, endda inden skibet sank. Den er nu væltet om på siden og ligger helt frit, idet vraget også her har åbnet sig. Omkring motoren ligger en masse ting og sager fra styrehus og kahytter, som har været placeret umiddelbart over motorrummet.