M.S. Kastor

Dansk sandpumper på 79 bruttoregisterton, bygget i 1906 som 3-mastet skonnert af eg på eg, hos Otto Hansen i Stubbekøbing. Senere ombygget til galease med 2 master og i 1925, fik skibet så lagt en motor i på bare 26 ihk. Om det var ved samme lejlighed, at Kaster fik installeret pumpegrej til sandindvinding, ved jeg ikke.

Kastor som var hjemmehørende i Søby, afsejlede den 29. november 1962 kl. 17.30, fra Nakskov havn og havde kurs mod Gedser. Siden hverken så eller hørte man noget til skibet, eller de to besætningsmedlemmer; Carl C. Rasmussen og Willy Albertsen og efter et par dage, antog man at skibet var sunket og de to søfolk druknet. End ikke ved sørettens behandling 25. marts 1963, var der dukket nye spor op og man lukkede derfor sagen, uden at kunne angive en årsag til forliset.

Vi fandt vraget i starten af 1990-erne, omtrent 8 sømil østsydøst af Femern. Med sine 79 brt. er det jo ikke noget stort vrag, men stadig ret helt og intakt. Der er mange fiskeliner, net og garnrester overalt på vraget og blødt mudder både på havbunden og oppe i vraget. Sigten er ikke for god i forvejen i dette område og alt dette mudder gør, at en dykker hurtigt forværrer sigten betydeligt, når han bevæger sig rundt. Alligevel er det til at finde rundt, pumperørene, sold, master og spil ligger stadig på vraget og til dels ude på bunden, styrhuset er braset sammen og det er ikke muligt at komme ind nogen steder, på grund af mudder. Bunddybden er 26 meter, vraget står kølret og lodder omkring 4 meter op, der er ingen tegn på hverken kollision, eller andre synlige årsager til forliset.