M.S. Hoheneichen

Hoheneichen var et Tysk motorskib på 499 brt. bygget i 1956 på Hugo Peters Shiffwerft som nummer 484. Skibet målte 58,04 meter i længden og 9,64 i bredden.

Hoheneichen kæntrede 8. januar 1959 syd for Sandhammeren, på rejse fra Söderhamn til Lübeck med en last papirmasse.

Bunddybden er 31 meter og der er 22 meter vand over vraget, som ligger med bunden i vejret, dog med et par meters åbning ved vragets styrbord side. Brobygningen er nu trykket ned i havbunden, men man kan komme ind under broen og i nogle kahytter bagved denne. Ved lastrummene kan man tydeligt se papirlasten, som flere steder er væltet ned på havbunden.