M.S. Ajax

Dansk Motorskib på 182 brt., bygget i 1918 af stål, på Kragerø Støberi & Mekaniske Verksted i Norge, med byggenummer 3. Skibets første navn var Skifer III, men ved køb og hjemtagning til København i 1928, blev dette ændret til Ajax. I 1931 gennemgik skibet en modernisering og blev bl.a. forlænget, så skibet nu målte lige godt 35 meter i længden. Om maskinen også blev skiftet ved denne lejlighed ved jeg ikke, men det nævnes samtidigt, at Ajax er forsynet med en 113 hk. Bolinder diesel. Det nævnes også, at skibet nu er hjemmehørende i Hammerhavnen på Bornholm.

De 28. december 1942, afsejlede Ajax fra Nakskov, med en last af 245 ton byg, til Carlsberg bryggeri i København. Efter at skibet blev observeret fra Spodsbjerg fyr, så eller hørte man intet til hverken skib eller besætning, før den 31. december, da en fisker observerede en beskadiget skibsjolle og en redningskrans ud for Grenå, som han bragte med sig i havn. Den 11. januar 1943, drev en vandfyldt jolle i land på Fyns nordspids, indeholdende et lig. Det viste sig at være Ajax´s anden jolle, med liget af skibsfører Niels Kristiansen, den savnede fører af M.S. Ajax, de 5 øvrige besætningsmedlemmer blev aldrig fundet. Skibet blev meldt borteblevet og ved søforhøret, kunne det ikke udelukkes at forliset skyldtes krigshandling.

Vraget blev fundet igen og dykket allerede i 1970-erne, det er stadig dykkeværdigt, men i dag meget ødelagt. Stævnen er brækket af og ligger på siden, ved lastrummet stikker vraget ikke mere end en meter op, men i agterenden lodder vraget igen op og trods ødelæggelserne og den massive begroning overalt, er der masser af detaljer at betragte, man har også god tid til det, for der er ikke dybere end 17 meter på havbunden og i begge ender lodder vraget 3-4 meter op.