M.Gl. Sonja

Svensk motorgalease på 53 brt., bygget af eg og fyr på Landskrona Nya Varv i 1909 og var på forlistidspunktet hjemmehørende i Ålabodarna og ejet af Johan A. Andersson.

Sonja var på rejse fra Sölversborg til København, med 99 ton sand og granit, da skibet den 9. juni 1923 sprang læk i en storm og sank omtrent 10 sømil syd for Ystad. Besætningen blev reddet.

Da vi fandt vraget i 2004, var vi meget i tvivl om, hvad det var vi havde fundet. I den ene ende stod et mistet trawl op og udgjorde den største del af det samlede vrag, dette trawl havde samlet en del planker og den lille glødehovedmotor og viklet det hele sammen i en bunke. Derudover var resten bare en bunke fint sand, hvor der stak spanter og andre ting ud hist og her. Vi undrede os meget over, hvordan sandet var kommet op og ligge i en bunke, henover det lille vrag, da bunden omkring det ellers var flad. Men efter lidt gravearbejde, blev der fundet nogle flotte store krukker og lidt småting, alt svensk. Efter nogle år, dukkede så historien om Sonjas forlis tilfældigt op, i forbindelse med min søgen omkring et andet forlis. Brikkerne faldt nu på plads og jeg kunne så endelig binde enderne sammen. Sandet som dækkede vraget, var selvfølgelig skibets last og ikke resultatet af ekstrem sandflugt.