M.Gl. Pursuit

Pursuit var en svensk motorgalease på 93 brt, hjemmehørende i Järnavik og bygget hos Jacob Kremer, Elmshorn i Tyskland. Skibet var bygget af egetræ som kutter i 1887 og målte 24.0 meter i længden og var 6.20 meter bred. Først oppe i 1920-erne, blev skibet ombygget og fik samtidigt installeret en Bolinder 30 hestes dieselmotor.

Skibets sidste rejse, var den 10. september 1941, fra Ystad til Degerhamn med 96 ton kulgranulat. Der rådede en frisk vind med heftige regnbyger og kort efter at have passeret Simrishamn, opdagedes det at Pursuit var sprunget læk. Kort efter at lækagen var opdaget, påbegyndte man lænsning, men inden længe var pumperne stoppet af kulstøv og man måtte opgive at holde skibet flydende. Den 4 mands store besætning reddede sig i jollen, mens det aldrende skib lagde sig til hvile 7 sømil nordøst af Simrishamn, på 50 meters dybde.

I dag står vraget af Pursuit skroghelt og kølret på en blød og mudret havbund. Styrehuset er væltet som et korthus, formentligt på grund af sprængning af masterne og man kan mellem de træplader som har udgjort styrehuset, se styresøjle, nathus, kompas m.m. En af masterne ligger ud over bagbord side, mens den anden ligger i skibets midte, fra styrehuset og næsten ud til stævnen. Første gang vi dykkede på stedet, troede vi at vraget var dansk, idet vi fandt nogle mælk og fløde flasker, fra Apenraden (Åbenrå) mejeri, samt øl og vand flasker fra Carlsberg og Stjernen bryggerier. Men vraget viste sig altså siden at være svensk og forklaringen er nok den, at svenskerne allerede dengang måtte handle i Danmark, hvis de ville have noget ordentligt at drikke.

Persuit på bedding som kutter, før ombygning og motorisering.