M.Gl. Prøven

Dansk motorgalease på 51 brt., bygget som skonnert allerede i 1878, i Rønne. Skibet blev handlet flere gange, men blev også ombygget og moderniseret gennem årene. På forlistidspunktet var Prøven hjemmehørende i Hasle og ejet af Knud Vilhelm Vahlgren.

Prøven var på rejse fra Fakse Ladeplads til Hasle med kalk, da besætningen den 22. oktober 1953 midt om natten, konstaterede at skibet var læk. Man påbegyndte lænsning med håndpumpen og det så i første omgang ud til, at skibet kunne holdes nogenlunde tørt. Ved pejlinger natten igennem, måtte man dog pumpe stadig mere og snart kneb det med at holde vandet ude. Ud på morgenen lå skibets stævn faretruende dybt og man opdagede, at lukafet i stævnen var halv fuldt af vand. Man afgav nødsignal og gik i jollen, de to sømænd blev lykkeligvis samlet op af et andet skib allerede klokken 6.30 og godt en time efter sank Prøven, efter at have krydset havene og tjent sine ejere i 75 år.

Vraget er meget ødelagt og ligger på 38 meters dybde, lasten af kalk lyser helt op i mørket og ligger ligeså meget udenfor, som inde i vraget. Jeg tror vraget er trawlet i stykker, for planker ligger spredt ud over havbunden. Omkring motoren står der stadig nogle kasser øl i trækasser, motoren har tilsyneladende beskyttet dem mod at blive trawlet væk og det er et fantastisk syn at se dem stå urørt i dette kaos af vragdele. Stævnen står også hel endnu, spillet er væltet nogle meter ud på styrbord side, mens ankrene ligger inde i vraget. Alt hvad der er mellem stævn og maskine, er en stor bunke kalk med spanter og planker omkring.