M.Gl. Patria

Den svenske motorgalease Patria, blev bygget af W.F. Stoel, Alkmaar i Holland i 1918, under navnet Nicolaas Witsen. Skibet var bygget af stål og på 154 brt.

Patria sank under højest usædvanlige omstændigheder, skibet var den 10. maj 1944 ved at passere den minestrøgne rute nord for Kadetrenden, da et andet skib påsejlede en mine tæt ved. Skibet som påsejlede minen, var en noget større damper og skaderne var ikke større, end at det kunne holde sig flydende og senere fortsætte rejsen. Men Patria blev slået læk af trykbølgen fra den kraftige eksplosion og sank kort efter. Et tysk marinefartøj som bevogtede minefeltet, havde iagttaget hændelsen og reddede hurtigt hele besætningen.

Næsten alle vragene omkring Kadetrenden er nedsprængt og Patria er ingen undtagelse, det er en tæt trafikeret rute og med en bunddybde på kun 18 meter, er det ikke mange meter vraget har fået lov at rage op. Stævnen er næsten helt intakt og rager ca. 3 meter op, mellem stævnen og maskinen ligger skibssiderne næsten i niveau med havbunden og agter står maskinen næsten alene tilbage i sandet.