M.Gl. Oraplana

Dansk motorgalease på 99,96 brt, bygget i stål på Svendborg skibsværft i 1935, til Paketrederiet “Merkur” A/S, Rønne. Skibet solgtes i 1942 og blev hjemmehørende i Tuborg havn under navnet Mary Bee, men kort efter igen solgt og denne gang til Frederikshavn, nu med navnet Oraplana.

Oraplana afsejlede fra hjemhavnen 27. februar 1945, med kurs mod København. Man hørte eller så ikke noget til skibet, eller besætningen på 4 mand samt to passagerer, før nogle dage senere, da liget af et af besætningsmedlemmerne drev i land på Anholt. Skibet var og blev dog borte og selvom man aldrig fandt bevis derpå, kunne man ikke udelukke at forliset skyldtes krigshandlinger.

En pudsig ting man kan læse, er søforklaringen fra et tidligere havari 7. januar samme år. Her på næsten samme sted, hvor Oreplana senere sank og på rejse mellem de samme to havne, tabte Oraplana det ene anker og 60 favne kæde i meget hårdt vejr. Under arbejdet med at hale det tabte ind, overskylledes skibet igen og igen, så kædekasser og kabelrum blev vandfyldt og måtte lænses. Da man var færdigt med dette arbejde og skibet befandt sig cirka 5 sømil fra Lysegrund, mærkedes et hårdt stød i skibssiden og da man næsten 14 timer senede nåede København og fik losset skibet, viste det sig at det var læk. Om denne lækage har noget med det senere forlis at gøre, ved vi naturligvis ikke, men det er da en mulighed. Hvad der ramte skibet havde man ingen anelse om, men mange skibe minesprængte på den tid og meget vraggods drev omkring.

Vraget af Oraplane blev først fundet i midten af 1990-erne, selvom vraget ligger et befærdet sted og på kun 19 meters dybde. Vraget ligger med bunden i vejret og lodder godt og vel tre meter op, men selvom det ligger sådan, er der mulighed for at komme ind flere steder. Ude i stævnen er der faldet nogle plader af og der er en masse at rode i der inde, når man først har klemt sig gennem spanterne. I agterenden er der ligeledes adgang, selvom pladsen her dog er noget trangere.