M.Gl. Liberator

Svensk motorgalease på 79,8 brt., bygget hos Smith, Stephenson & Co., Grimsby, England, af eg og fyr, helt tilbage i 1876. Skibet var bare 22,60 meter langt og 5,80 meter bredt og udstyret med en 1-cylindret Scandia petroleumsmotor, som kunne yde 80 hk.

Det lille skib, var på rejse fra Rønne til Göteborg med 118 ton lervarer, da det tog grunden den 24. april 1945, omtrent 50 meter nord om Krogstadsuddes fyr. Liberator vandfyldtes hurtig og besætningen blev reddet i land, skibet drev senere af grunden, kæntrede og sank. Årsagen til forliset skyldtes fejlnavigering, som følge af snetykning og frisk vind.

I dag står vraget kølret lidt udenfor Bua, på 40 meters dybde. Men der er nu ikke så meget vrag at se, den store 1-cylindrede motor står 1½ meter op over kølen og i vragets længderetning, kan man se spanterne ud til stævntræet. Kun enkelte spanter stikker en meter om her og der, ellers er der kun bunden af vraget. Omkring maskinen er der en masse kabler, kobberrør og andet metal, men ellers er det meste trawlet af og ligger formentlig omkring vraget. Ude omkring vraget ligger flere trawlposer, trawlskovle og stålwire, som udgør et areal på havbunden, som er noget større end selve vraget. Min søgen efter propellen agter for maskinen, endte resultatløst. Måske er den pakket helt ind i trawl, men der er faktisk intet af vraget synligt bag maskinen.