M.Gl. Leda

Dansk motorgalease, hjemmehørende i Rønne på Bornholm. Skibet blev bygget af eg, hos E.C. Benzon i Nykøbing Falster i 1872 og målene var dengang 19,20 meter i længden og 5,70 meter i bredden. Leda blev ombygget og forsynet med en glødehovedmotor i 1924.

Leda var afsejlet fra Limfjorden tidligt om morgenen den 14. maj 1937, med en last mursten til København. Tågen lå tykt over Øresund og da de ud på natten passerede Ven, blev det lille skib påsejlet med voldsom kraft, af den langt større damper C.F.Tietgen. Det lille skib er formentlig blevet tvunget under vandet, af det langt større skibs stævn og er sunket øjeblikkeligt. En eftersøgning med C.F.Tietgens redningsbåde straks efter kollisionen, endte resultatløst.

Ved den senere dykkerundersøgelse konstateredes det, at vraget var for beskadiget til at kunne bjærges, men dykkeren fandt ved samme lejlighed liget af skibets Kaptajn Hjalmar Holm, som derfor var den eneste ombordværende som fik en ordentlig begravelse. De to andre besætningsmedlemmer omkom også, men var ved søforhøret ikke fundet.

Det er ikke meget Leda fylder på havbunden i dag, men forlydender om at det kun er to små vragdele beliggende 15 – 20 meter fra hinanden, er noget misvisende. Jeg vil vove den påstand, at størstedelen af vraget er sammenhængende og skulle der ligge en vragdel et sted ude på bunden, er det ikke en betydelig del af vraget. Det lille vrag står dybt i den bløde bund på 20 meters dybde og lodder ca. 2 meter op.

Helt agter står maskinen alene, men ude i havbunden kan man se omridset af hvor skibssiderne og agterstævnen har været, inden pæleormene åd alt træet. Lidt foran maskinen, står lasten af murstenene regelmæssigt stablet og lasten fortsætter 10 – 12 meter frem. Her lige før murstenslasten flader ud og forsvinder i havbunden, står et stort jernspil som har været brugt til at laste og losse med. Lige foran spillet, vidner en mastestump om hvor forreste mast har stået og herfra, ser man kun enkelte planker som stikker op af mudderet.