M.Gl. Bris

Bris blev bygget i 1913 i Holland, under navnet Käthe. Skibet målte 74,04 brt. og blev i 1955 første gang registreret under navnet Bris, først hjemmehørende i Rønne, senere Hasle.

Bris var på rejse fra Rønne til København med stenmel, da skibet den 9. september 1968 sprang læk og sank.

Bris er et fint lille vrag, som i dag ligger kølret på 42 meter vand. Masterne og styrehuset er trawlet af, men ellers er vraget intakt. I mange år sad der mellem resterne af styrehuset et fint rat, men det var der ikke længere i sommeren 2003. Rattet er formentlig blevet taget af svenske vragplyndrere, da vragplyndring er et meget stort og altoverskyggende problem i Sverige 😉