M – 403

Tysk minestryger af typen “Minensuchboot 40”, skibet var 62,3 meter langt, 9,0 meter bredt og på 700 depl.ton. Tyskerne lå ikke på den lade side under krigen og de fik hurtigt omstillet de erobrede landes industrier, til at fremstille flere Tyske krigsmaskiner, M-403 er således bygget på Rotterdamsche Droogdok i 1942/1943.

U-bådene var ret sårbare på lavt vand, da de ikke kunne dykke og da de samtidigt var svagt armerede, eskorteredes de altid ud af de danske farvande, af andre krigsskibe. Det som skulle vise sig at blive M-403´s sidste opgave, var at få U-251 sikkert ud på dybt vand. Det lykkedes som bekendt ikke, begge skibene mødte den 19. april 1945 deres endeligt, i et inferno af ild og forrevne stålplader, som følge af de mange raketter og bomber som Engelske fly trakterede med.

Et “rigtigt” krigsskib, det er det første indtryk man får, overalt er der spor efter aktiv krigsindsats – kanoner, maskingeværer og ammunition overalt. Skaderne på både bygninger og på selve skroget, taler også deres tydelige sprog. Dette er et af krigens barske og uforfalskede efterladenskab, at svømme rundt her kan vække ubehag, selv hos folk med stærke nerver.

Tidens tand er dog ved at få overtaget, når det drejer sig om ødelæggelser af vraget, mange steder har rustangreb løsnet store plader fra spanterne. Flere af disse plader er nu gledet ned på bunden og har efterladt huller i skroget, som let kan indbyde en dristig dykker. Bunddybden er kun 36 meter, men vraget ligger på siden (styrbord), så det er lidt vanskeligt at orientere sig, specielt indenfor. Man behøver dog ikke svømme ind nogen steder, for at få sig nogle gode dykkeroplevelser på vraget. Der er rigeligt at se på udendørs til mange dyk og det at vraget ligger på siden, behøver ikke være et problem. Dog er skibets centerlinie i bundniveau og man får derfor ikke set vraget ordentligt hvis man svømmer på oversiden. Man skal ned på bunden og iagttage opad mod dækket, eller ind i de mange åbninger, så får men et helt andet indtryk af vraget.

Ude på havbunden ligger et virvar af master, antenner, wirer af forskellig slags og så selvfølgelig en masse skrammel, som er væltet ud af vragets indre. I alt dette, kan man på dage med god sigt, være heldig at finde sig en souvenir, der er allerede fundet mange fine og interessante ting på vraget gennem årene.

Sådan så det ud fra de engelske fly den 19. april 1945, bemærk raketterne i luften.
M-403 er delvis dækket af røg, men man kan ane kølvandsstriben og man ser tydeligt stævnen af det ramte skib.