Kanonbåd Møen

Dansk kanonbåd, bygget af jern på Orlogsværftet i 1875. Skibet var 36,39 meter langt og 9,39 meter bredt og bevæbningen bestod – foruden den store 10″ kanon, af 2 mindre kanoner. Danmark rådede over flere af disse kanonbåde, der sammen med forterne – fra Charlottenlund Fort i nord, til Dragør Fort i syd – udgjorde Københavns kystforsvar på den tid.

Den 30. september 1901, var Møen blevet udtaget til at skulle prøveskyde en ny type granater og ankrede derfor op i Øresund, et godt stykke nord for Saltholm. Man har åbenbart været klar over, at prøveskydningerne var forbundet med en vis risiko, for før hvert skud blev besætningen sejlet over på andre skibe og affyringen foregik elektrisk via et kabel, på en afstand af 1/4 sømil. Efter et par skud konstateredes det, at de nye granater havde meget større sprængkraft end de tidligere, nedslagene efterfulgtes af enorme brag og sendte store vandsøjler mod himlen.

3. gang skulle blive ulykkens gang. Nu var det ikke kun drivladningen der gik af, hele granaten sprang simpelthen i luften inde i løbet på kanonen og umiddelbart efter, eksploderede den ammunition som befandt sig på skibet, antændt af den første eksplosion. Fra følgeskibet “Skjold”, kunne man ikke med det samme se hvad der var sket, på grund af den kraftig røg. Men da røgen havde lagt sig, var kun mastetoppen synlig over Øresunds overflade og mon ikke der er mange, som har prist sig lykkelig over den forsigtighed, hvormed øvelsen blev afholdt.

Desværre for os dykkere, fjernede man kanonen og en del af vraget året efter. Der er derfor ikke meget tilbage og jeg har også nærmest kun taget vraget med her, fordi jeg synes det er et spændende stykke Dansk marinehistorie.

Vraget består af en skibsside og en masse løse plader, spanter m.m. spredt på havbunden. Her er 19 meter dybt og vragresterne rager fra ½ – 2 meter op over havbunden. Det lyder ikke af meget, men det var her det skete, den formiddag for mere end 100 år siden. Synes du det er spændende af se kanonerne inde på Charlottenlund Fort?, så tag et dyk på Kanonbåden Møen og få denne oplevelse med, hvor lille den end må synes i sammenligning.

Jeg er kommet i besiddelse af denne samtidige beretning, skrevet af underofficer på Holmen, Johan Rudolf Carlsen. Det er et uddrag af et længere brev, skrevet til en ven i udlandet og jeg har frit oversat brevet, fra “gammel dansk”:

…..og det er, at kanonbåden Møen i går er splintret i stumper og stykker og ligger på havets bund her i Sundet og at der ikke kan bjærges for 2 øre af hele skibet, så grundigt er det ødelagt. Der skulle gøres skydeforsøg med de meget berygtede brisantgranater, men for eventuelt at være sikker på at intet menneskeliv skulle gå tabt, blev alt levende taget fra borde og elektriske tråde anbragt fra panserskibet Skjold og derfra er kanonen i Møen affyret ved en elektrisk gnist og resultatet var storartet; granaten sprængte den store kanon, der sprang i stumper og slog gennem dækket og antændte 16 styk brisantgranater og 1200 (?) krudt, samtidigt eksploderede kedlerne og så kan du nok forstå, hvad der blev til rest af skibet med alt hvad det indeholdt. Rattet farede over i Skjold som lå 600 alen derfra……