Gl. Johanna Fredericka

Dansk galease på 54 brt., bygget af eg i Stralsund i 1852. Skibet blev i 1905 solgt til H. Hermansen, København, men kort efter videresolgt til skibsfører J.C. Leth og var herefter hjemmehørende i Dragør.

Johanna Fredericka afsejlede fra Lübeck den 13. oktober 1906, med en last af 85 ton gips, bestemt for Aalborg. Allerede op gennem Storebælt, mærkede den 3 mands store besætning den tiltagende sydvestlige kuling. Et forhold som for et sejlskib kan betyde en hurtig rejse, men også en ubehagelig og risikabel rejse, det skulle snart vise sig, at være det sidste de var på vej imod.

Da de nåede op i Kattegat, var søen nemlig temmelig høj og vinden stadig tiltagende. Efter at have passeret Lysegrund fyr den 16. oktober kl. 01.00, var kulingen blevet til storm og det lille skib arbejdede sig læk i søen. Man forsøgte at ride stormen af ved at løbe med bølgerne, mens man skiftedes til at lænse med håndpumpen, men omkring middag den følgende dag, måtte man give op. De tre mand forlod nu det synkefærdige skib i jollen, for kort efter at se Galeasen forsvinde i bølgerne. De krøb sammen i den lille jolle, i forsøget på at holde varmen og drev nu med vinden i næsten et døgn, før de noget forkomne blev samlet op af en svensk damper, nær Sveriges kyst.

Vraget er i dag meget ødelagt, et trævrag holder sig jo ikke længe i Kattegats vand, så i dag udgør vraget blot en blød bule på havbunden, kun cirka 2 meter høj. Lasten af gips er dog stadig tydelig og lyser helt op, når man kommer de 32 meter ned og tænder dykkerlygten. I den ene ende af vraget sidder en del flasker og noget lertøj fast i gipsen, som er skredet ud med tiden, efterhånden som træskroget er rådnet væk. Med lidt anstrengelse kan man vrikke tingene fri, men der gemmer sig sikkert flere interessante ting under gipsen, som nu nærmest har forseglet vragets indhold.

I modsatte ende end der hvor flaskerne er og som jeg tror er stævnen, ligger et stort jernspil, ankerkæde og nogle ruller stålwire. Men der er ikke noget ”for” og ”agter” at se, blot bunken af gips og så de føromtalte ting.