Bark Ejdern

Den 3-mastede bark Ejdern, blev bygget af hackmatack (en art fyr) og gran tilbage i 1869 i Nova Scotia, skibets første navn var Kinarara og målene var 47 meter i længden og lige knap 10 meter bredt. Allerede i 1873 kom skibet til Sverige, først hjemmehørende i Göteborg med skiftende ejere, indtil det i 1903 blev solgt til M. & J. Wickman og var derefter hjemmehørende i Skillinge.

Ejdern var på rejse fra London til Malmö med en last koks, da det om aftenen den 14. oktober 1907, kolliderede med den svenske damper Bris. Kollisionen var meget voldsom, Ejderns bovspryd og stævn blev således næsten flået af, mod damperens langt kraftigere stålskrog. Forreste mast og riggen styrtede straks sammen og kort efter kollisionen, var den forreste del af det synkende skib allerede helt under vand. Selv Bris var så beskadiget efter sammenstødet, at den ikke kunne fortsætte ved egen hjælp, men måtte bugseres af en anden damper som var kommet til. Man kunne dog efter noget tid konstatere, at Bris tog så meget vand ind, at de måtte sætte den på grund ved Råå inden også den sank. Ejderns besætning var alle kommet helskindet i bådene og var sluppet med skrækken, de blev efter kort tid samlet op af den tililende damper Nornan og blev dagen efter landsat i Ystad, fordi de fleste var hjemmehørende på egnen der.

I dag er der ikke meget tilbage af det stolte skib, pæleorme har spist træet helt ned til sandbunden de fleste steder og kokslasten blev bjærget i starten af 1990-erne. I stævnen er ødelæggelserne fra kollisionen stadig til at se, begge ankre er skubbet helt over i styrbord side og det store ankerspil ligger helt ude på havbunden, sammen med kæder, spanter og andre vragdele, som i sin tid udgjorde stævnen.

Det meste af vragets længde, lodder det kun ½ meter over bunden. Men bredden af det svært byggede træskrog, vidner om skibets anselige størrelse, da det i sin tid sejlede. Ned mod agterenden hæver skibssiderne sig gradvist over bunden, så det ved roret lodder ca. 2 meter over bundniveauet. Livet på vraget består mest af taskekrabber, som der til gengæld er rigtig mange af, mellem spanterne og nede mellem yder og inderklædningen på skroget i agterenden. Inde i vraget er dybden midtskibs dybere end bundniveauet, hvor der er 32 meter dybt, dette skyldes at der er bjærget omkring 500 tons koks fra vraget.

Ejderns klokke, fundet nogle meter fra vragets knuste stævn december 2005. Man kan godt ane på billedet, at klokken er bøjet og revnet flere steder, sandsynligvis skader efter Bris´s stævn, som ramte Ejdern præcis ved bakkens bagkant, hvor klokken dengang sad.