Bark Ceylon

Ceylon var en svensk tremastet bark, som blev bygget i 1888 i Gävle. Skibet var 40,80 m. langt og 8,15 m. bredt og sejlede lige fra starten “på varmen”, som man sagde. Det vil sige, at Ceylon sejlede til Afrika og Sydamerika, eller til fjernøsten og hjem til europæiske havne, ofte med værdifulde laster. Man kan med rette sige, at Ceylon var en af den tids stolte svaner der skabte grundlaget, for den velstand som hersker i Europa i dag. Gustaf Nielsson havde kun været kaptajn på Ceylon i knapt et halvt år, da han den 21. december 1908 førte skibet, tungt lastet med kul fra W. Hartlepool, ned gennem Øresund mod Kalmar. Ceylon krydsede sydover, men lidt nordvest for Hven blev skibet påsejlet hårdt af den engelske damper S.S. Novo, hvorefter det hurtigt sank. Det lykkedes besætningen på Novo, at redde alle mand og satte dem i land i Helsingør.

Ceylon ligger i dag med noget slagside til bagbord og er meget ødelagt, da kullene er grabbet op for mange år siden. Der er ikke tale om den helt store vragoplevelse, hertil er det for ødelagt. Men når du nu kender historien, håber jeg du med den i tankerne alligevel kan få nogle gode dyk på Ceylon. Jeg kan aldrig selv lade være med at tænke på – når jeg er på et vrag – at det rent faktisk har sejlet rundt på havet, i storm og stille, altid fuldt af liv, kommandoråb og hårdt arbejdende søfolk. Et vrag er et stykke kulturhistorie og en dykkers udbytte af et dyk, afhænger i høj grad af hans indlevelsesevne. Da der ikke er dybere end 20 meter er det også fint til begyndere.